Omgevingsplan af voor 2029

Het omgevingsplan bevat gemeentelijke voorschriften voor menselijke nederzettingen. Elke stad heeft een omgevingsplan. Het omgevingsplan dient in overeenstemming te zijn met de voorschriften van het waterschapverordening van het waterschap. In de waterschapverordening zijn onder meer de lokale regels opgenomen over de leefomgeving van omwonenden. Officieel is het omgevingsplan een ruimtelijkLees meer…..