Omgevingsplan af voor 2029

Wat is een omgevingsplan?

Het omgevingsplan bevat gemeentelijke voorschriften voor menselijke nederzettingen. Elke stad heeft een omgevingsplan. Het omgevingsplan dient in overeenstemming te zijn met de voorschriften van het waterschapverordening van het waterschap. In de waterschapverordening zijn onder meer de lokale regels opgenomen over de leefomgeving van omwonenden.

Officieel is het omgevingsplan een ruimtelijk ontwikkelingsplan met een bredere reikwijdte. De inwerkingtreding van de omgevingswet wordt het omgevingsplan genoemd. Het omgevingsplan wijkt af van het bestemmingsplan. Het omgevingsplan bevat uiteindelijk alle informatie over de fysieke leefomgeving. Denk aan de regels voor feesten, bomen kappen of wegen aanleggen. De omgevingswet is meerdere malen uitgesteld, maar is nu in 2021 waarschijnlijk werkelijkheid aan het worden.

Een tijdelijke omgevingsplan tot 2029

Met de invoering van de omgevingswet komt het omgevingsplan die over de fysieke leefomgeving gaat. Tot het einde van 2029 (of tot de datum waarop een gemeente overgaat naar het definitieve omgevingsplan) bundelt het tijdelijke omgevingsplan de regels die zijn opgenomen in het bestemmingsplan, de welstandnota en diverse regels over archeologie in de lokale erfgoed en monumenten. Het is aan gemeenten om dit voor 2029 op te stellen.

Wat verandert er met het omgevingsplan?

Er zijn een aantal veranderingen aanwezig bij het ingaan van deze nieuwe wet. Elke gemeente krijgt namelijk één groot omgevingsplan die het huidige geldende bestemmingsplan en beheers verordening gaat vervangen. Gemeentes kunnen hierdoor omgevingsplannen flexibeler en algemener inrichten. Dit geeft de gemeenten de gelegenheid om binnen de kaders van de regelgeving meer initiatieven aan te spelen.

In de omgevingsplan kunnen regels worden opgesteld over de gehele fysieke leefomgeving. Deze regels worden opgesteld aan de hand van 2 structuren:

  • Een gebiedsindeling die globaal van aard is en of gedetailleerd.
  • Een set van open beleidsregels en algemene regels

Uit deze 2 moeten een keuze worden gemaakt. Bij deze keuze spelen overwegingen op het gebied van rechtszekerheid en flexibiliteit een rol. Het gaat in essentie om het vinden van de juiste balans tussen een herkenbare indeling van gebieden, het juiste detailniveau en een goede mix van brede en open beleidsuitgangspunten. Een duidelijke structuur is een voorwaarde voor de evenwichtige verdeling van functies (en activiteiten) in de locatie / gebied en de daarvoor benodigde regels. Diverse belangen (gezondheid, externe veiligheid, energie) spelen een rol op gebieden die moeten worden afgewogen. Door verschillende belangen in overweging te nemen en deze om te zetten in een gemeenschappelijke set van open beleidsregels, is een systeem nodig. Een systeem dat onderscheid maakt tussen gebieden, functies, activiteiten en waarde / kwaliteit.

Voor wie wordt een omgevingsplan gemaakt?

Een omgevingsplan word meestal geschreven voor een diverse groep mensen. Het heeft een redelijk grote doelgroep. Voor medewerkers van gemeentes is het belangrijk, vooral de diensten die ze uitvoeren zoals het GGD, de brandweer, andere zorg etc. Mensen die betrokken zijn bij de digitalisatie van het omgevingsplan hebben ook te maken met het omgevingsplan. Ook aan de juridische kant zijn er mensen die met een omgevingsplan te maken hebben. Zoals mensen die over de regels gaan, de wet- en regelgeving. Deze zijn ook te vinden in een bruidsschat van de gemeente.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *